Stosowane procesy zaopatrzenia oraz duża powierzchnia terenu umożliwiają nam utrzymywanie zapasów surowców na wysokim poziomie.

Sprawnie prowadzony system planowania produkcji, połączony z posiadanymi magazynami wysokiego składowania o łącznej powierzchni 4000 m2 pozwalają zapewnić stałą dostępność produktów oraz ciągłość dostaw, co jest szczególnie ważne dla naszych odbiorców.